7 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde tarafından 1 3 4

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
43 86 9

Dört halife dönemi; Hz. Muhammed’in (sav) vefatından Hz. Ali’nin şehit edilmesine kadar geçen döneme verilen addır. Halifenin anlamı ise; İslam Devleti’ni yönetenlere verilen isimdir.

Dört halife döneminde halifeler devlet başkanlığı görevine seçim ile gelmişlerdir. Bu nedenle bu döneme “Cumhuriyet Devri” denilmiştir.

Hz. Muhammed’in (sav) ölümünden sonra İslam Devleti’nin başına sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali gelmiştir.

Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)

 • Sıddık” adı ile bilinmiştir.
 • Hz. Muhammed’in ölümünden sonra çıkan karışıklıkları Halit bin Velit’in katkıları ile önlemiştir.
 • Zekat vermeyen ve dinden dönenleri engellemiş (Ridde Olayı), yalancı peygamberleri ortadan kaldırmıştır.
 • Halifeye, valilere ve ordu mensuplarına maaş bağlamıştır.
 • Hire seferi düzenlenmiştir.
 • Ecnaddin savaşı kazanmıştır.(634).
 • Bizans’a karşı alınan ilk zaferdir.
 • Suriye’nin kapıları açılmıştır.

Kur’an ayetlerini bir kitap halinde toplanmasını sağlamıştır.

 • Bunun nedenleri;
 • Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması,
 • İslam’ın Arap yarımadası dışında da yayılmaya başlaması,
 • Hafızların savaşlarda şehit olup sayılarını azaltması,
 • Ayet ve hadislerin ayırt edilmesi,
 • Kur’an’ın yazıldığı malzemenin korunmasındaki zorluklardır.

Hz. Ömer Dönemi (634-644)

 • Hz. Ömer Dönemi, doğruluk ve adalet dönemi olarak bilinmektedir. Aynı zamanda fetihlerin yoğun olduğu ve devlet teşkilatlanmasının başladığı da dönemdir.
 • İlk adli teşkilatı kurmuş, kadılar ve valiler tayin etmiştir.
 • Yargı ile yönetimi birbirinden ayırmıştır.
 • Sürgün cezasını getirmiştir.
 • İçki içenlere ağır cezalar verilmiştir.
 • Mali düzenlemeler yapılmış, düzenli defter tutulmuş, arşiv oluşturulmuştur.
 • İlk kez divan kurulmuştur.
 • Hicri takvim ilk kez kullanılmaya başlanmıştır.
 • Sınırda ihtiyaçları karşılamak için ordugah şehirleri kurulmuştur.
 • İlk kez “ikta” sistemi uygulanmıştır.
 • İlk eyalet sistemi geliştirilmiştir.
 • Hz. Ebubekir döneminde başlayan fetihler sürdürülmüştür.
 • Yermük (636) ile Suriye tamamen alınmış ve Türklerle bu dönemde sınır komşusu olunmuştur.
 • İran; 634 de kaybedilen “Köprü” savaşı sonrasında 636 Kadisiye, 637 Celula ve 642 Nihavent savaşları ile Sasani Devleti ortadan kaldırılmış ve İran ele geçirilmiştir.
 • El Cezire (Yukarı Mezopotamya) fethedilmiştir.
 • Mısır 639’da, İskenderiye ve Bablion 624’de ele geçirilmiştir.
 • İlk kez Kuzey Afrika’da fetihler yapılmıştır.
 • Azerbeycan ve Rey ele geçirilmiştir.

İslam kültürü ilk kez farklı medeniyetler ile karşılaşmıştır. 644 yılında İranlı bir köle tarafından şehit edilmiştir.

Hz. Osman Dönemi (644-656)

 • Zinnureyn (İki nur sahibi) adı ile bilinmektedir. Emevi soyundan gelmektedir.
 • Devletin önemli memurluk valilik ve komutanlıklarına Emevi soyundan kimseler getirildiği için Müslümanlar arasında ilk huzursuzluklar baş göstermiştir.
 • İlk İslam donanması kuruldu.
 • Kuran kitap halinde çoğaltılmıştır.
 • Hz. Osman’ın ölümü ile kabileler arası mücadele başlamıştır.
 • Horasan ve Azerbaycan fethedilmiş ve Türklerle temasa geçilmiştir.
 • Maveraünnehir ve Harezm, Gürcistan alınmıştır.
 • Kıbrıs fethedilmiştir. (649)
 • Doğu Roma ile savaşarak Zatü’s-savari denilen ilk deniz zafer kazanılmıştır.
 • Trablusgarp ve Tunus yöresi alınmıştır.
 • Erzurum fethedilmiştir. (663)
 • Ekonominin kötüleşmesi nedeniyle maaşları kesilen kimseler tarafından evinde şehit edilmiştir.

Hz. Ali Dönemi (656-661)

 • Hz. Osman’ın öldürülmesi ile iç karışıklar yaşanmaya başlamış ve İslam Devleti parçalanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Hz. Ali de bu dönemde halife olarak seçilmiştir.
 • Hz. Osman zamanındaki olaylara sebep olduklarını düşündüğü valileri görevlerinden alıp yerlerine yenilerini atamıştır.
 • Hz. Osman’ın katillerinin bulunması gecikince kargaşa başlamıştır.


onlineodev.com'a hoş geldiniz, sorularınızın öğrenciler tarafından veya diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için uygun bir ortam sağlar. Bilginle sende bu yardımlaşmaya destek ol.

31.9k soru

32.4k cevap

77 yorum

766 kullanıcı

...