10 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde 43 86 9

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından 1 3 4

Bedir Savaşı (624)

 • Medineli Müslümanlar ile Mekkeli putperestler arasındaki ilk savaştır.
 • Nedeni; hicret eden Müslümanların mallarının Mekkelilerce yağmalanıp Şam’da satılması üzerine, Müslümanların Mekkeli tüccarların yollarını kesmeleridir.
Savaş sonucunda Mekkeliler yenilmişlerdir. Ebu Cehil dahil pek çok müşrik ölmüş, bir kısmı da esir edilmiştir. Hz. Muhammed’e duyulan güven artmıştır. İslam hukukunun temeli atılmıştır. İlk ganimetler alınmıştır. Esir edilenler 10 Müslüman okutmaları şartı ile serbest bırakılmıştır. İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.

Uhud Savaşı (625)

 • Bu savaşın nedeni; Mekkeli müşriklerin Bedir Savaşı’nın intikamını almak veMüslümanların denetimine geçen Suriye-Mısır ticaret yolunu tekrar ele geçirmek istemeleridir.
 • Hz. Peygamber’in ordunun güvenliğini sağlamak için Ayneyn Tepesi’ne yerleştirdiği okçuların yerlerini terk etmesi nedeniyle Müslümanlar bozguna uğramıştır.
 • Hz. Peygamber’in yaralandığı bu savaşta, Hz. Hamza şehit olmuştur.
 • Savaş sonunda Mekkeli müşrikler tam bir galibiyet kazanamamış ve geri dönmüşlerdir.

Hendek Savaşı (627)

 • Mekkeli müşriklerin Müslümanlığı yok etmek için yaptıkları son saldırı savaşıdır.
 • Uhud savaşı sonunda Medine’den çıkarılan Yahudilerin teşviki ile Mekkeliler tekrar harekete geçmiştir.
 • Savaştan haberdar olan Müslümanlar korunmak için Medine’nin etrafına Selmani Farisi’nin de gayretleri ile hendek kazmışlardır.
 • Medineli Müslümanların son savunma savaşlarıdır.
 • Bu savaş sonunda Yahudiler Medine’de çıkarılmışlardır.
 • İslamiyet’in Medine dışına yayılışı hızlanmıştır.

Hudeybiye Antlaşması (628)

 • Hz. Muhammed ve Müslümanlar, Kabe’yi ziyaret etmek amacıyla Mekke’ye gitmek istemişlerdir.
 • Hz. Muhammed geliş amaçlarını bildirmek için Hz. Osman’ı elçi olarak göndermiştir.
 • Görüşmeler sonucunda Mekkeliler antlaşma yapmak istemiştir.
 • Bu antlaşma ile;
 • Müslümanlar, o yıl Mekke’ye giremeyecek ve umre yapamayacaktır.
 • Mekkeli bir kimse Hz. Muhammed’in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecektir fakat bir Müslüman kaçarak Mekke’ye sığınırsa iade edilmeyecektir.
Medineli Müslümanlar ilk kez hukuken Mekkelilerce tanınmışlardır. Medine Devletinin güney sınırı 10 yıl süre ile güven altına alınmıştır. Mekke’de Müslüman sayısı hızla artmıştır. Hayber’in Fethi (629)
 • Fetih nedeni; Yahudilerin Müslüman tüccarlara zarar vermeleri ve Mekkelileri kışkırtmalarıdır.
 • Hz. Muhammed, Yahudilerin bulunduğu Hayber üzerine düzenlediği bu seferinde başarı elde etmiştir.
 • Kale kuşatılarak kısa sürede ele geçirilmiştir.
 • Bu zaferle Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmış ve Yahudilerden haraç vergisi alınmıştır.

Mute Savaşı (629)

 • Hz. Muhammed İslam’ı yaymak amacıyla birçok devlete mektup gönderdiği gibi Hristiyan Gassanilere de bu dönemde mektubu iletmesi için bir elçi göndermiş fakat elçi, Gassani valisi tarafından öldürülmüştür.
 • Bu gelişme üzerine Hz. Peygamber bir ordu hazırlayarak bölgeye sevk etmiştir.
 • Gassani hükümdarı, Bizans’tan yardım istemiş ve bölgeye gelen Bizans ordusu ile Müslümanlar arasında bir savaş yapılmıştır.
 • Bu savaş Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaştır.

Mekke’nin Fethi (630)

 • Hudeybiye Antlaşması’na Mekkelilerin uymaması üzerine Hz. Muhammed ordusu ile Mekke üzerine yürümüştür.
 • Ciddi bir direniş ile karşılaşmayan ordu Mekke’yi fethetmiştir.
 • Hz. Muhammed ilk önce Mekke’de genel af ilan etmiştir.
 • Kimsenin malına dokunulmamış ve esirler serbest bırakılmıştır.
 • Kabe’deki putlar yıkılmıştır.
 • Bu fetih ile birlikte İslamiyet Mekke’de hakimiyet sağlamıştır.

Huneyn Seferi (630)

 • Taifliler, putperest diğer kabileler ile birleşerek büyük bir ordu hazırlamıştır.
 • Hz. Muhammed, Huneyn’de toplanmış olan bu ordu ile yapılan savaşta müşrikleri yenilgiye uğratmıştır.
 • Bu savaş ile putperest tehdidi son bulmuştur.

Taif Seferi (630)

 • Huneyn Savaşı’nda Taiflilerin müşriklere yardım etmesi nedeniyle Hz. Muhammed, Taif üzerine sefer düzenlemiştir.
 • Şehrin surlarla çevrili olması ve Taiflilerin şiddetli direnişleri nedeniyle şehir fethedilememiştir.
 • Yapılan mücadelelerden yıpranan Taifliler ertesi sene Hz. Peygamber’e elçiler göndererek İslamiyet’i kabul etmiştir.

Tebük Seferi (631)

 • Hz. Muhammed’in son seferidir.
 • Bizans’ın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberlerinin alınması üzerine Hz. Muhammed ordusuyla sefere çıkmıştır.
 • Tebük mevkiine gelindiğinde haberin asılsız olduğu öğrenilmiştir.
 • İslam ordusu savaş yapmadan geri dönmüştür.
 • Tebük Seferi sırasında bölgede birçok kabile Müslümanlığı kabul etmiştir.

Veda Hutbesi

 • Hz. Muhammed, Mekke’ye hacca gitmiş ve Müslümanlara veda etmiştir.
 • Bu nedenle haccına “veda haccı”, hutbesine ise “veda hutbesi” denilmiştir.
Peygamberlik ve İslam dinini tebliğinin tamamlandığını bu veda haccı ile bildirmiştir. Hz. Muhammed bu hacta Müslümanların uyarılmasına özen göstermiştir. Veda Haccı; Müslümanların kardeş olduğunu, kan davalarının sona erdiğini, kadınlara ve kölelere iyi davranılmasını ve Kuranın tamamlandığını bildirmiştir.
onlineodev.com'a hoş geldiniz, sorularınızın öğrenciler tarafından veya diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için uygun bir ortam sağlar. Bilginle sende bu yardımlaşmaya destek ol.

31.9k soru

32.4k cevap

77 yorum

766 kullanıcı

...