10 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde 43 86 9

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından 1 3 4

 Kutadgu Bilig

 • Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir.
 • Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
 • İslam tarihinin günümüze kadar ulaşan ilk eseridir.
 • Hükümdarlara öğüt veren ilk siyasetname olma özelliği taşır.
 • Doğu Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han’a Türkçe olarak sunulmuştur.
 • Eserde insanların hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğu elde edebilmek için nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği bilgisi verilmiştir.
 • Aynı zamanda Türk devlet anlayışının özelliklerini, hükümdarların halkına halkın da devlete karşı olan sorumluluklarını anlatmıştır.
 • Hükümdarın adalet, vezirin devlet, vezirin oğlunun akıl ve vezirin kardeşinin akibeti temsil ettiği vurgulanmıştır.
 • Divanü Lügati’t-Türk
 • Türk tarihinin ilk sözlüğüdür.
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
 • 1077 yılında Abbasi Halifesi Muktedi Billah’a sunmuştur.
 • Araplara Türk dilini öğretmek, Türk milletinin yüceliği ve Türkçenin zenginliğini göstermek amacıyla kaleme alınmıştır.
 • Bir sözlük gibi hazırlanmış olan eser; birçok konuda ansiklopedik bilgiler içermektedir.

Atabetü’l Hakayık

 • Gerçeklerin eşiği anlamına gelmektedir.
 • Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.
 • Eser içerik ve edebi yönüyle Kutadgu Bilig’in devamı olarak kabul edilmiştir.
 • Eser, bir nasihatname niteliğindedir.
 • Ahlaki öğütler şiirsel bir biçimde yer almıştır.

Divan-ı Hikmet

 • Ahmet Yesevi, tarihte bilinen ilk Türk mutasavvıfıdır.
 • Divanı Hikmet, Hikmet adı verilen şiirlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.
 • Hoca Ahmet Yesevi İslamiyet’in Türkistan, Balkanlar ve Anadolu’da yayılmasının temelini teşkil ettiği, bu uğurda mücadele edecek olan müritlere yol gösterici bir özelliğe sahip olduğu kabul edilmiştir.
onlineodev.com'a hoş geldiniz, sorularınızın öğrenciler tarafından veya diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için uygun bir ortam sağlar. Bilginle sende bu yardımlaşmaya destek ol.

31.9k soru

32.4k cevap

77 yorum

766 kullanıcı

...